1. Đối tượng tham gia: Là người tiêu dùng sử dụng một trong các sản phẩm Tumolung.

2. Thời gian chương trình:

Từ 05/11/2021 đến 20/12/2021.

Người tiêu dùng liên hệ với Đại lý online trong thời gian trên để được hỗ trợ. Nếu liên hệ ngoài thời gian này sẽ không được hỗ trợ.

chuong-trinh-cam-ket-ho-tro-bang-hang-neu-nguoi-tieu-dung-su-dung-san-pham-tumolung-chua-hai-long

Chương trình cam kết hỗ trợ bằng hàng nếu người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Tumolung chưa hài lòng

3. Điều kiện tham gia chương trình:

3.1. Điều kiện số lượng, thời gian sử dụng và số lượng hộp người tiêu dùng được hỗ trợ.

Sản phẩm

Triệu chứng không cải thiện

Số lượng /thời gian

Số lượng tối đa được hỗ trợ

Lưu ý

Số hộp

Thời gian sử dụng tối thiểu
( ngày)

Tumolung

Giảm nguy cơ mắc khối u, u phổi

2

10

6 hộp

Hỗ trợ 1 lần/sản phẩm/1 người tiêu dùng

         

Liều dùng khuyến cáo:

- Sản phẩm Tumolung: Ngày uống 4-6 viên chia 02 lần.

3.2. Điều kiện vỏ hộp sản phẩm đã sử dụng người tiêu dùng cung cấp cho Đại lý online trong thời gian diễn ra chương trình:

- Sản phẩm Tumolung: Vỏ hộp sản phẩm còn nguyên tem không bị mất số serial và vỉ nhôm của các hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp và vỉ nhôm phải đồng nhất).

 - Điền các thông tin chi tiết, đầy đủ theo mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ bằng hàng. Đồng thời, gửi kèm cùng bản photocopy CMT/CCCD của người sử dụng.

3.3. Cung cấp đủ ảnh chụp vỏ hộp sản phẩm còn nguyên tem vàng không bị mất số serial và vỉ nhôm/vỏ tuýp của các hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp, vỉ nhôm/vỏ tuýp phải đồng nhất) cho Đại lý online đã mua hàng để phản ánh trong thời gian diễn ra chương trình. Điền các thông tin chi tiết, đầy đủ theo mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ bằng hàng. Đồng thời, gửi kèm cùng bản photo CMT/CCCD của người sử dụng.

3.4. Trong vòng 30 phút, Đại lý online trả lời cho người tiêu dùng về tính hợp lệ của hồ sơ, cần bổ sung gì để người tiêu dùng hoàn thiện. Nếu đủ điều kiện, Đại lý online yêu cầu người tiêu dùng gửi toàn bộ hồ sơ gồm: Vỏ hộp sản phẩm còn nguyên tem vàng không bị mất số serial và vỉ nhôm/vỏ tuýp của các hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp và vỉ nhôm/vỏ tuýp phải đồng nhất) về theo địa chỉ của Đại lý (chi phí gửi người tiêu dùng tự chịu). Sau đó, Đại lý gửi về ngay cho Công ty.

3.5. Hộp hàng đề nghị hỗ trợ phải có số serial trùng với serial được đại lý online xuất bán cho người tiêu dùng theo đúng trình tự:

trình tự

4. Các bước Đại lý online hỗ trợ cho người tiêu dùng

Bước 1: Đại lý online sau khi tiếp nhận đề nghị được hỗ trợ của người tiêu dùng, cung cấp thông tin cho Công ty [vỏ hộp + vỉ nhôm/vỏ tuýp + phiếu đề nghị hoàn trả + Photo/ Ảnh CMT hoặc CCCD của người dùng].

Bước 2: Công ty thẩm định, đánh giá lại và phản hồi Đại lý trong vòng ½ ngày làm việc.

Bước 3: Đại lý chuyển thông tin cho người tiêu dùng trong vòng 1/2 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả từ Công ty. Nếu hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người tiêu dùng đáp ứng đủ các điều kiện theo chương trình, Đại lý online đề xuất Công ty giao số lượng sản phẩm cần hỗ trợ cho người tiêu dùng.

Bước 4: Đại lý online theo dõi đường đi của hàng hỗ trợ, đảm bảo người tiêu dùng nhận được hàng.

5. Thời gian hoàn thành gửi hàng cho người tiêu dùng

Trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm có kết quả xác minh đủ điều kiện hoàn hàng từ Công ty, người tiêu dùng sẽ nhận được số lượng sản phẩm hỗ trợ. Sau thời gian trên, người tiêu dùng không nhận được sản phẩm, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 1800.646.816.