Bướu cổ 2 thùy tuyến giáp là thuật ngữ chỉ sự phát triển bất thường của các tế bào tuyến giáp hình thành một khối ở cổ, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người mắc. Vậy trường hợp người bị bướu cổ 2 thùy tuyến giáp cần điều trị như thế nào?