Bướu cổ là bệnh lý của tuyến giáp, đây là một tuyến nội tiết nằm ở phía trước, dưới thấp của cổ, ép vào các mặt bên của thanh quản và những vòng đầu tiên của khí quản. Vậy người bị bướu ở cổ bên phải cần uống gì cho bướu nhỏ đi?