Đối với những người bị ho nhiều do hút thuốc, sản phẩm cũng có tác dụng hỗ trợ cải thiện rất tốt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh lý ung bướu tại phổi cho các đối tượng hút thuốc lá nhiều.