Hạ hầu là phần dưới cùng của hầu (họng). Không khí và thức ăn đi qua hầu rồi đến khí quản hoặc thực quản. Vậy người bị K hạ hầu đã điều trị, xuất hiện thêm nang gốc lưỡi 7mm có bị sao không? Cùng lắng nghe chuyên gia phân tích!