Hiện nay, có rất nhiều người đang phải làm việc trong những môi trường khắc nghiệt, ô nhiễm và khói bụi. Tuy nhiên, mỗi công việc và mỗi môi trường khác nhau lại gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe khác nhau. Cùng nghe chuyên gia phân tích cụ thể!