Lao phổi nếu đã điều trị nhưng vẫn còn vi khuẩn sẽ khiến nấm phát triển gây triệu chứng ho ra máu. Phương pháp điều trị nấm phổi sẽ được các chuyên gia y tế cân nhắc, có thể cắt thùy phổi chứa nấm phổi.