U dạ dày ở các giai đoạn sớm biểu hiện rất ít hoặc không biểu hiện triệu chứng, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Vậy trường hợp người bị u dạ dày kích thước 12x11cm, đang truyền hóa chất, dùng sản phẩm thảo dược Tumolung cải thiện tình trạng bệnh