Hầu hết u lành tính đều không chuyển thành u ác tính được. Tuy nhiên, dưới tác động của một số tác nhân, u lành có thể chuyển thành u ác tính. Vậy trường hợp người bị u lao hạch ở ngực, u tuyến giáp, u nang buồng trứng lành tính nên điều trị như thế nào?