Đối với những người bị u phổi ác tính, sản phẩm Tumolung có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt. Đặc biệt là với người có thể trạng yếu, cần bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức đề kháng thông qua đường ăn uống để có thể tiếp nhận được các phương pháp điều trị.