U phổi là kết quả của sự phân chia và phát triển bất thường của những tế bào trong mô phổi hoặc trong đường hô hấp dẫn đến phổi. Vậy trường hợp người bị u phổi giai đoạn 3 dùng sản phẩm thảo dược Tumolung có hiệu quả như thế nào?