U phổi khởi phát từ sự phát triển bất thường của các tế bào tại phổi. U phổi có nguy hiểm không phụ thuộc vào tính chất khối u. Cùng lắng nghe chuyên gia phân tích cụ thể trong nội dung video trên đây!