U phổi lành tính thường không có triệu chứng, ít nguy hiểm và chỉ được tình cờ phát hiện qua chụp X quang phổi. Mời bạn cùng lắng nghe chuyên gia phân tích cụ thể trong video trên đây!