U tuyến giáp là hiện tượng pháp sinh một khối mô hoặc tế bào tập trung trước cổ, dưới đáy họng. Vậy trường hợp người u tuyến giáp, gan nhiễm mỡ, u thực quản có dùng sản phẩm thảo dược Tumolung để cải thiện tình trạng bệnh được không?