Ung thư máu là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến. Ở giai đoạn 2, ung thư máu đã lây lan đến lá lách, gan và hạch bạch huyết.