Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại bệnh ung thư. Ung thư phổi thường được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi đã có di căn xa, nên thời gian sống thêm của người mắc thường ngắn. Cùng lắng nghe chuyên gia phân tích!