Việc kết hợp tập luyện và vật lý trị liệu là phương pháp tốt giúp cho người bệnh có thể cải thiện được sự vận động trong giai đoạn điều trị bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này cần phải được thực hiện hoặc hỗ trợ từ những người có chuyên môn.