Ung thư phổi giai đoạn 1 có tỷ lệ điều trị thành công cao, tuy nhiên số lượng người phát hiện bệnh thường không nhiều. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, khả năng điều trị thành công và hạn chế sự phát triển của bệnh vào khoảng 80% trong giai đoạn đầu.