Ung thư phổi giai đoạn 2b là giai đoạn xảy ra với các tế bào gần những hạch bạch huyết. Ở thời kỳ này, kích thước của những khối ung thư vẫn còn khá nhỏ. Cùng nghe chuyên gia phân tích trong nội dung video trên đây!