Ung thư phổi giai đoạn 3 là khi bệnh đã bước sang giai đoạn khá nặng, lúc này các tế bào ung thư đã di căn và xâm lấn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Do đó, quá trình điều trị ở giai đoạn này khó đạt kết quả khả quan.