Ung thư vòm họng phát triển thầm lặng với triệu chứng không điển hình nên do đó thường được phát hiện chẩn đoán ở giai đoạn đã tiến triển. Vậy trường hợp người bị ung thư vòm họng nên điều trị và có chế độ ăn uống như thế nào?