Đặc điểm của tế bào ung thư rất giống nhau, chúng không chết, nhân lên và tăng sinh vô độ do chương trình chết tế bào bị rối loạn, dẫn tới dị sản và loạn sản tế bào. Lunasin là hoạt chất có nhiều tác dụng ưu việt trong hỗ trợ điều trị bệnh.