Nếu phát hiện u phổi sớm thì bạn có thể có phương pháp điều trị hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy trường hợp chụp X-quang phát hiện nốt kích thước 1,5cm có nguy cơ tiến triển thành u phổi không?