Bệnh u ác tính nói chung nguy hiểm nhưng 1/3 có thể phòng ngừa, 1/3 chữa khỏi ở giai đoạn sớm và 1/3 có thể kéo dài cuộc sống ở giai đoạn muộn. Và u phổi ác tính cũng là một trong những căn bệnh như vậy. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận biết sớm bệnh!