Lunasin là một peptide gồm 43 acid amin. Khi được bổ sung vào cơ thể, lunasin hoạt động dựa trên cơ sở ức chế sự tăng sinh tế bào bất thường. Cùng nghe chuyên gia phân tích trong video trên đây!