Lunasin tác động vào cơ chế biểu sinh thông qua quá trình biến đổi phân tử histone. Để hiểu rõ hơn, cùng lắng nghe chuyên gia phân tích cụ thể trong nội dung video