Xạ trị ung thư phổi là việc dùng các tia X năng lượng cao (photon), tia gamma hoặc các hạt nguyên tử tác động lên các tế bào đang phân chia nhanh chóng và bất thường như tế bào ung thư.