U phổi là căn bệnh phổ biến. Tuy nhiên những dấu hiệu của bệnh u phổi thường không rõ ràng khiến chúng ta rất khó để nhận biết sớm. Điều này rất nguy hiểm bởi nếu không may là u phổi ác tính hay ung thư phổi thì cực kì nguy hiểm.