Đa số các trường hợp người bệnh được chẩn đoán ung thư phổi hiện nay đều là trong giai đoạn đã tiến triển nên tiên lượng bệnh khá xấu, khả năng điều trị hạn chế. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tâm lý của người bệnh.