Bệnh ung thư phổi là loại ung thư nguy hiểm hàng đầu, có tỷ lệ tử vong cao nhất, chiếm 13% các loại ung thư với tỷ lệ tử vong cao gấp đôi. Tuy nhiên, ung thư phổi hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu.