Ung thư phổi hay các bệnh lý về phổi nói chung hầu hết đều xảy ra do những nguyên nhân liên quan tới khói thuốc hoặc khói bụi từ môi trường ô nhiễm. Trong khi đó, tỷ lệ người hút thuốc hiện nay vẫn rất lớn và môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm.