Những đối tượng bị suy thận được chỉ định hạn chế lượng protein đưa vào cơ thể. Trong khi đó, lunasin bản chất là một protein. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong sản phẩm này rất nhỏ nên không ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh.