Các khối u gan và u phổi có thể lành tính hoặc ác tính (ung thư). Chúng có thể không liên quan đến nhau nhưng cũng có thể liên quan nếu là ác tính (ung thư gan di căn phổi). Vậy người bị u gan và u đáy phổi có thể điều trị bằng cách nào?