U mỡ lành tính có thể di chuyển được và không gây đau. Bất cứ ai cũng có thể bị u mỡ, nhưng phổ biến là ở nhóm đối tượng phụ nữ trung niên. Vậy trường hợp người bị u mỡ lành tính có thể sử dụng sản phẩm Tumolung được không và cần theo dõi như thế nào?