U phổi ác tính giai đoạn 3 là các tế bào ung thư đã bắt đầu lây lan đến các vị trí khác của cơ thể, nó bắt đầu có những biểu hiện rõ nét và ngày càng khó điều trị hơn. Vậy trường hợp người bị u phổi ác tính giai đoạn 3 muốn sử dụng Tumolung có được không?