U phổi ác tính là bệnh lý bắt nguồn từ phổi. Bệnh tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm và gây nguy hiểm đến tính mạng. Vậy người bị u phổi ác tính giai đoạn cuối không muốn hóa trị có thể cải thiện bằng những cách nào?