U phổi là sự phân chia và phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi hoặc đường hô hấp dẫn đến phổi. Mức độ nguy hiểm của bệnh như thế nào còn phụ thuộc vào tính chất khối u. Vậy người bị u phổi cần phải lưu ý những vấn đề gì? Dùng Tumolung được kh