U thùy trên phổi phải là một trong những dạng phổ biến của ung thư phổi. Bệnh có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nếu không được xử lý kịp thời. Vậy người bị u thùy trên phổi phải kích thước 12x11cm dùng sản phẩm chứa Lunasin có được không?