U tuyến giáp sẽ làm thay đổi hệ thống sức khỏe của tuyến giáp, đôi khi là chức năng của cả vùng, gây mất thẩm mỹ. Vậy người bị u tuyến giáp dùng sản phẩm thảo dược Tumolung cải thiện tình trạng bệnh được không?