U tuyến giáp, vòm họng là xuất hiện khối u ở tuyến giáp, vòm họng (có thể sờ thấy), ngoài ra đi kèm với các triệu chứng khác như khàn tiếng, khó thở khi khối u chèn ép vào khí quản, tình trạng nuốt vướng trong trường hợp khối u xâm lấn vào thực quản.