U phổi ác tính hay nói cách khác là ung thư phổi nếu còn phẫu thuật được tức là bệnh đang ở giai đoạn sớm, có cơ hội để điều trị. Vậy người bị ung thư phổi giai đoạn 4 dùng Tumolung được không? Cần làm gì để cải thiện sức khỏe?