U phổi ác tính hay nói cách khác là ung thư phổi nếu còn phẫu thuật được tức là bệnh đang ở giai đoạn sớm, có cơ hội để điều trị. Vậy người bị ung thư phổi ở giai đoạn 2 cần lưu ý những vấn đề gì? Có thể dùng Tumolung được không?