Ung thư vú di căn phổi là giai đoạn vô cùng nguy hiểm vì có thể dẫn đến tràn dịch màng phổi và gây tử vong bất cứ lúc nào. Vậy người bị ung thư vú di căn phổi cần lưu ý những vấn đề gì? Dùng Tumolung có được không?