U phổi chính là những khối u phát triển tại phổi với kích thước từ 3 cm, nếu nhỏ hơn thì được gọi là nốt phổi. U phổi thường gặp ở nam giới nhiều hơn so với với nữ giới và xuất hiện trong độ tuổi từ 17 tuổi - 77 tuổi. Cùng nghe chuyên gia phân tích!