Tỷ lệ mắc ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng gia tăng hiện nay có thể kể đến rất nhiều yếu tố. Trong đó cơ bản nhất là do: Dân số tăng lên, dân số già đi, phát hiện ung thư sớm hơn và do tác động từ khói thuốc hay ô nhiễm môi trường.