Tầm soát ung thư phổi có nghĩa là thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán khi chưa có triệu chứng hay tiền sử về bệnh. Quá trình này giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu khi mô bắt đầu phát triển bất thường.