U phổi là sự phân chia và phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi hoặc đường hô hấp dẫn đến phổi. Mức độ nguy hiểm của bệnh như thế nào còn phụ thuộc vào tính chất khối u. Vậy những nguyên nhân gây ra bệnh u phổi là gì?