Ô nhiễm không khí hiện đang là vấn đề nóng ở nước ta hiện nay. Tình trạng này ảnh hưởng rất lớn tới đường hô hấp nói riêng và sức khỏe của toàn cơ thể nói chung. Ô nhiễm không khí khiến cho nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp tăng lên mức báo động.