Sản phẩm thảo dược Tumolung với thành phần chính là tunatumo (soy protein chứa lunasin, cao khổ sâm bắc, chiết xuất cỏ xạ hương - thyme), cao hoàng kỳ, cao bán chi liên, cao bồ công anh, cao cọ xẻ, cao quả khế, cao mạch chủ.