Sản phẩm Tumolung là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính là Lunatumo bao gồm soy protein chứa lunasin. Vậy sản phẩm Tumolung có phải là thuốc không? Lunasin tác động vào giai đoạn nào của ung thư phổi?